Σχετικά ΠΜΣ στην Ελλάδα

Παρόμοιο αντικείμενο:

  • Π.Μ.Σ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα): http://mgreen.teiemt.gr

Κοντινό αντικείμενο:

  • Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική Τοπίου», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Τμ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα): http://efp.aua.gr/el/node/712
  • Μ.Π.Σ. "Αρχιτεκτονική Τοπίου", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμ. Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη): http://land-arch.web.auth.gr/

 

under construction

Ο διαδικτυακός τόπος είναι υπο κατασκεύη και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός έως τις 15 Μαρτίου 2016.