Διδάσκοντες

Οι υπεύθυνοι καθηγητών για την οργάνωση και εποπτεία των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι οι:

  1. Πλαίσιο Εφαρμογής και Διαχείρισης Μελετών και Έργων Πράσινου (Application Framework and Management of Landscape Projects), Δρ. Θεοχάρης Μ.
  2. Αειφόρα Έργα Πράσινου (Sustainable Landscape Projects), Καθ. Κανταρτζής Α.
  3. Κατασκευή Έργων Πράσινου (Construction of Landscape Projects), Δρ. Βάρρας Γρ.
  4. Οικολογία Έργων Πράσινου - Αποκατάσταση Τοπίων (Ecology of Landscape Projects- Landscape Restoration), Καθ. Κανδρέλης Σ.
  5. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων Πράσινου  (Information & Communication Technologies for Landscape Planning and Management), Δρ. Τσιρογιάννης Ι.Λ.
  6. Φυτά έργων Πράσινου (Landscape Plants), Καθ. Κάρρας Γ.
  7. Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης (Turfgrass and Groundcover Plants), Δρ. Δούμα Δ.
  8. Διαχείριση Έργων Πράσινου I - Υπέργειο περιβάλλον (Landscape Management I - Aerial Environment), Δρ. Πατακιούτας Γ.
  9. Διαχείριση Έργων Πράσινου II - Περιβάλλον Ρίζας (Landscape Management II - Root Environment), Καθ. Μάνος Γ.

Σύντομα θα αναρτηθεί πληροφορία σχετικά με το σύνολο των διδασκόντων ανά μάθημα αλλά και του προγράμματος τεχνικών επισκέψεων.

 

under construction

Ο διαδικτυακός τόπος είναι υπο κατασκεύη και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός έως τις 15 Μαρτίου 2016.