Διοικητική οργάνωση

Διευθυντής

Διευθυντής του ΠΜΣ είναι ο Δρ. Βάρρας Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Δρ. Βάρρα Γρηγόριο, Δασολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Δρ. Κανταρτζή Αλέξανδρο, Αρχιτέκτονα Τοπίου, Καθηγητή του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Δρ. Πατακιούτα Γεώργιο, Γεωπόνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Δρ. Δούμα Δήμητρα, Γεωπόνο, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

Δρ. Τσιρογιάννη Γιάννη Λ., Επίκουρο Καθηγητή του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου

 

Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών απότελείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

under construction

Ο διαδικτυακός τόπος είναι υπο κατασκεύη και αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός έως τις 15 Μαρτίου 2016.